- KAIKKI KOTISI KUNNOSTA -

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

Yleistä tarkastuksesta

Tarkastus tehdään omakotitaloon, rivi- ja paritalohuoneistoon asuntokaupan yhteydessä, jotta myyjälle ja ostajalle voidaan antaa realistinen näkemys kaupan olevasta kiinteistöstä.

Tavoitteena on tuottaa puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille tarkastettavan kohteen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista, vaurioriskeistä, käyttöturvallisuusriskeistä, terveysriskeistä sekä antaa toimenpide-ehdotuksia niiden korjaamisesta.

Lisäksi on priorisoitu kiireellisyys järjestykseen mahdolliset korjaustarpeet ja lisätutkimukset: välittömät - lähivuosina- 10 vuoden käyttöjakson aikana.

Tilaajalle annetaan etukäteen ohjeistus valmistautumisesta tarkastukseen sekä haastattelulomake täytettäväksi, jotta tarkastuksesta saadaan mahdollisimman kattava.

Tarkastus tehdään asuntokaupan kuntotarkastuksen mukaisesti ja laajuudessa (Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä KH 90-00394, Suoritusohje sekä tilaajan ohje KH 90-00393).

Tarkastus tehdään ensisijaisesti aistin varaisesti rikkomatta rakenteita, johon kiinteä hinnoittelu rajoittuu.

Kuntotarkastuksessa käydään läpi kohteen kaikki rakenteet, tilat ja rakennusosat suoritusohjeen mukaisessa laajuudessa sekä tarkastushetken olosuhteiden mukaisesti.

Rakenteiden toteutustapaa ja tyypillisiä kosteusvauriokohtia (ns. riskirakenteet) arvioidaan annetuista piirustuksista ja kokemusperäisesti kyseisen tyyppisistä rakennuksista.

Sisätilojen pinnoitteiden kuntoa ei arvioida, jos näkyvän vaurioitumisen perusteella ei ole epäilystä rakenteellisesta vauriosta.

Talotekniikkaa arvioidaan näkyviltä osin, käyttöiän ja käyttäjän antamien tietojen perusteella (toimivuuden tarkastus ei kuulu tarkastukseen).

Kuntotarkastuksesta tehdään kirjallinen raportti.

Mahdolliset lisätutkimukset

Yksittäisen rakenteen kunnon ja korjaustarpeen selvittäminen rakennetta rikkovin menetelmin tulee tehtäväksi tarkastajan vaurioepäilyn vuoksi; näkyvä kosteusjälki tai tieto/havainto rakenteen kosteusvaurioitumisriskeistä näkymättä (kuten ns. riskirakenteet) taikka johonkin tarkastettavaan tilaan pääsyn mahdollistamiseksi.

Tutkimustarpeista on mainittu mm. kuntotarkastusraportissa ja niiden suorittamisesta ja suoritustavasta sekä kustannuksista sovitaan aina erikseen toimeksiantajan ja kiinteistön omistajan kanssa.

CFU Finland Oy      GSM 045-805 7464      heikki.meurasalo@cfu.fi      Mobiiliversio      Y-tunnus 2500865-8      Pieni Roobertinkatu 4-6 as 81, 00130 Helsinki