- KAIKKI KOTISI KUNNOSTA -

Merkittävimmät kosteusvauriot

Rakennuksissa on monen tasoisia korjaustarpeita ja puutteita sekä lisätutkimustarpeita:

Mitä vanhemmaksi rakennus on selvinnyt sitä monipuolisemmiksi ja laajemmiksi välttämättömät korjaustarpeet muodostuvat. Esim. väärin tehdyt korjaukset aiheuttavat uudelleen korjaamisen ja alkuperäisiä rakenteita ei ole tehty pitkäkestoisiksi. Uudemmissa rakennuksissa on yleensä korjaustarpeita huomattavasti vähemmän ja lähinnä puutteita varustelussa/yksityiskohdissa.

Siksi tarkastajan valinta ostamaanne tai myymäänne rakennukseen on tehtävä huolellisesti. Onnistumisen edellytyksenä on hänen henkilökohtaisen työkokemuksen laajuus rakentamisen → tutkimisen → korjaamisen koko laajuudelta, jolloin hänellä on mahdollisuus ymmärtää rakennuksen korjaustarpeita kunnossapidon ja asumisen terveyden kannalta. Välttämättömyytenä on riippumattomuus osapuolten intresseistä ja yhteistyökytköksistä, mikä toteutuu kun menettelynä on tavarantarkastus. Siten on hänelle muodostunut korjaustarpeiden kiireellisyyden - kohtuullisuuden - hyödyn - välttämättömyyden - havainnon merkityksen arviointikyky, koska muutoin kirjatulla havainnolla ei ole arvoa.

Tärkeimpänä pidän riskirakenteiden tunnistamisen rakennuksesta, koska ko. rakenteiden vaurioituminen ei ole silmin havaittavissa asuntokaupan kuntotarkastuksen ensisijaisessa laajuudessa, mutta niiden olemassa olon tunnistaminen on edellytyksenä onnistuneelle tarkastukselle.

Tässä tärkeimmät rakenneosat euromääräisessä järjestyksessä:

1. Alapohjan kosteusvauriot, joista maanvaraisissa ovat havaittavissa vasta lisätutkimuksin, aiheuttavat ehdottomasti suurimmat korjauskulut, koska useimmiten sisätilat on samassa yhteydessä rakennettava uudelleen. Koko alapohjan korjauskulut johtavat lähelle rakennuksen purkamispäätöstä, minkä vuoksi alapohjan lämmöneriste tulee aina selvittää.

2. Kellarin perusmuurien sisäpuoliset kosteusvauriot ovat toiseksi suurin korjauskulujen aiheuttajat, koska korjaukset ulottuvat lähes aina myös ulkopuolelle, rakennuksen ulkopuolen kaivamiseen auki.

3. Ulkoseinän alaosien kosteusvauriot, maanpinnan läheisyyden vuoksi, aiheuttavat merkittävät korjauskulut varsinkin yksikerroksisessa rakennuksessa, mutta ulkopuolen korjaukset on useimmiten rajattavissa.

4. Yläpohjan kosteusvauriot aiheutuvat tuuletuksen riittämättömyydestä, mutta niiden korjauskulut ovat merkittävät vasta kun vauriot ovat edenneet koko yläpohjan rakenteeseen, jolloin vesikatekin on uusittava.

Lisäksi vanhoissa rakennuksissa on muita merkitykseltään vähäisempiä korjaustarpeita, joiden korjaamisesta tai selvittämisestä on kuntotarkastuksessa annettava ohjeita niin selvästi, jotta molemmat asuntokaupan osapuolet kykenevät itsekin vertaamaan niistä saamaansa lisätietoa tarpeisiinsa nähden.

1. 1.
2. 3.
4. 4.


Klikkaa vieressä olevia kuvia.
CFU Finland Oy      GSM 045-805 7464      heikki.meurasalo@cfu.fi      Mobiiliversio      Y-tunnus 2500865-8      Pieni Roobertinkatu 4-6 as 81, 00130 Helsinki