- KAIKKI KOTISI KUNNOSTA -

TUTKIMUKSET RAKENTEISIIN

Tutkimuksella selvitetään rakenteen kunto, toteutustapa ja arvioidaan välttämätön korjaustapa ottamalla tarvittaessa materiaaleista näytteitä laboratoriotutkimuksia varten.
Materiaalinäytteiden laboratoriokuluista vastaa tilaaja.
Kuntotutkimuksesta tehdään aina erillinen kirjallinen tarkastuskertomus.

Tutkimuksissa noudatetaan:

Syynä rakenteen vaurioitumiseen on yleensä kosteus:

Välttämättömän korjaustarpeen rakenteeseen aiheuttaa sen:

Korjaustapaehdotus välttämättömistä korjauksista on tarkastuskertomuksessa, jossa korjaustapaan liittyvät perusparannukset on eritelty.

Mahdolliset lisätutkimukset ja niiden menetelmät lausutaan, jotta kokonaisuus tulee selvitettyä korjauskustannusarvion tai korjaustyösuunnitelman perustaksi.

Tutkimusreiät pyritään tekemään mahdollisimman huomaamattomaan paikkaan ja siten, että reiän koon sekä sijainnin valinnalla edesautetaan niiden korjaamista. Tutkimuskohtien määrä ja tutkimistapa tehdään suunnitellusti siten että tutkittavasta rakenteesta saa riittävän käsityksen sen kunnon ja korjaustarpeen ja korjaustavan ja laajuuden arvioimiseksi. Ympäristön turhaa rikkomista, likaamista, pölyttämistä pyritään välttämään valitsemalla sopivat työkalut tutkimusreiän kokoon ja tutkittavaan rakenteeseen nähden.

Tutkimusreikien asianmukaisesta korjaamisesta ja jälkien siivoamisesta vastaa tilaaja.

CFU Finland Oy      GSM 045-805 7464      heikki.meurasalo@cfu.fi      Mobiiliversio      Y-tunnus 2500865-8      Pieni Roobertinkatu 4-6 as 81, 00130 Helsinki